ons verhaal   

 

Als coöperatie willen wij bouwen aan een meer coöperatieve samenleving waarbinnen we de systeemwereld verbinden met de leefwereld. Hiertussen bevindt zich het tijdperk van transitie. Om tot daadwerkelijke vernieuwing te komen zal er in deze periode een brug gelegd moeten worden tussen beide werelden waarbij deze in staat moeten zijn om over hun eigen schaduw heen te kunnen stappen.

Transitie vindt plaats via trajecten waarbinnen Lijnspel de rol van procesregisseur vervult. Met oog voor zowel het proces als de inhoud. Om zo effectief mogelijk resultaat te bereiken, is in de procesbegeleiding een belangrijke rol weggelegd voor zowel de facilitator als de inspirator, die elkaar aanvullen en de kwaliteit van inhoud en proces borgen. Lijnspel vult deze rollen binnen het proces in overleg met de opdrachtgever in.

 

Ons denken en handelen wordt steeds gevoed vanuit de kernwaarden waar Lijnspel voor staat : duurzaamheid voor omgeving en bedrijf, maar zeker ook met oog voor het sociale domein.

Wij streven naar een duurzaam netwerk dat gebaseerd is op vier krachtige pijlers : coöperatief kapitaal, onderzoek&ontwikkeling, continue leren en sociale duurzaamheid.

 

 

 

Samen op weg naar de toekomst!