portfolio_topbanner_lijnspel

organisatie

Lijnspel heeft het initiatief genomen om onder de naam proeflokaal.nl verbindingen (te gaan) leggen tussen alle (streek)producenten, ondernemers, samenwerkingsverbanden, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen om elkaar op het gebied van horeca, gastronomie, leisure en beleving in algemene zin in onze regio tot samenwerking te stimuleren om zodoende te bouwen aan een economische en provinciaal krachtige sector.

Kijk voor meer informatie op de website : proeflokaal.nl