portfolio_topbanner_lijnspel

organisatie

Op 30 maart en 30 april 2015 heeft Lijnspel coöperatie UA in samenwerking met de Provincie Limburg twee bijeenkomsten georganiseerd. Dit was onderdeel van de eerste verkennende fase van het ontwikkelplan “Limburg Coöperatief”. Het doel van deze fase was om de coöperatieve beweging van Limburg bij elkaar te brengen en in kaart te krijgen wat de coöperatieve beweging in Limburg betekent. Gevolgd door een inventarisatie waar wensen en behoeften van de Limburgse Coöperatieve beweging in kaart worden gebracht om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke strategieontwikkeling. Deze bijeenkomsten waren de basis voor bijzondere ontmoetingen en samenwerking tussen sociale en coöperatieve initiatieven in Limburg. Daarnaast worden de resultaten van het onderzoek omgezet in concrete projecten en nieuwe initiatieven. 

Lars Rompen