portfolio_topbanner_lijnspel

organisatie

GLOEI is een innovatief kennisplatform in de gemeente Peel en Maas, dat zich richt op het op ene duurzame manier verbeteren van de directe leefomgeving. In dit project komen de Vijf O’s bij elkaar: Ondernemers, ‘Van Onderop’, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. LijnSpel verzorgt hiervoor de procesbegeleiding en ondersteunt op het gebied van PR en Communicatie.

Lars Rompen, Leo Crombach, Tom Communicatie